Bàn phím:
Từ điển:
 
longicorn

tính từ

  • có sừng dài