Bàn phím:
Từ điển:
 
longicaudal

tính từ

  • có đuôi dài