Bàn phím:
Từ điển:
 
longhole

danh từ

  • (kỹ thuật) lỗ khoan sâu