Bàn phím:
Từ điển:
 
longhand /'lɔɳhænd/

danh từ

  • chữ viết thường (trái với tốc ký)