Bàn phím:
Từ điển:
 
longevous

tính từ

  • xem longeval