Bàn phím:
Từ điển:
 
longevity /lɔn'dʤeviti/

danh từ

  • sự sống lâu
longevity
  • độ bền lâu