Bàn phím:
Từ điển:
 
longeron /'lɔndʤərən/

danh từ

  • thân (máy bay)
longeron
  • (cơ học) xà dọc