Bàn phím:
Từ điển:
 
longe

danh từ

động từ

  • xem lunge