Bàn phím:
Từ điển:
 
longbowman

danh từ

  • người bắn cung lớn