Bàn phím:
Từ điển:
 
longbow

danh từ

  • cung bắn tên có gắn lông chim