Bàn phím:
Từ điển:
 
longboat /'lɔɳbout/

danh từ

  • xuồng lớn; tàu sà lúp