Bàn phím:
Từ điển:
 
longanimous

tính từ

  • nhẫn nại; bao dung