Bàn phím:
Từ điển:
 
longan /'lɔɳgən/

danh từ

  • (thực vật học) cây nhãn
  • quả nhãn