Bàn phím:
Từ điển:
 
long-wooled

tính từ

  • có lông dài (cừu)