Bàn phím:
Từ điển:
 
long-winded /'lɔɳ'windid/

tính từ

  • dài hơi
  • dài dòng, chán ngắt