Bàn phím:
Từ điển:
 
long weekend

danh từ

  • ngày nghỉ cuối tuần kéo dài thêm một cách chính đáng