Bàn phím:
Từ điển:
 
long ton

danh từ

  • đơn vị trọng lượng (2240 pounds)