Bàn phím:
Từ điển:
 
long-time

tính từ

  • có từ lâu đời