Bàn phím:
Từ điển:
 
long-term /'lɔɳtə:m/

tính từ

  • dài hạn, dài ngày, lâu dài
long-term
  • lâu, kéo dài