Bàn phím:
Từ điển:
 
long-suffering /'lɔɳ'sʌfəriɳ/

tính từ

  • nhẫn nại, kiên nhẫn, chịu đựng