Bàn phím:
Từ điển:
 
long-standing /'lɔɳ'stændiɳ/

tính từ

  • có từ lâu đời
    • long-standing friendship: tình hữu nghị lâu đời