Bàn phím:
Từ điển:
 
long-sleeved

tính từ

  • có tay áo dài (áo)