Bàn phím:
Từ điển:
 
long-sightedness /'lɔɳ'saitidnis/

danh từ

  • tật viễn thị
  • sự nhìn sâu sắc, sự nhìn xa thấy rộng