Bàn phím:
Từ điển:
 
long-sighted /'lɔɳ'saitid/

tính từ

  • viễn thị
  • nhìn sâu sắc, nhìn xa thấy rộng