Bàn phím:
Từ điển:
 
long-range /'lɔɳ'reindʤ/

tính từ

  • có tầm xa
    • long-range gun: súng bắn tầm xa
long-range
  • tác dụng tầm xa