Bàn phím:
Từ điển:
 
long pull /'lɔɳ'pul/

danh từ

  • lượng rượu rót thêm (để kéo khách hàng)