Bàn phím:
Từ điển:
 
long-playing /'lɔɳ'pleiiɳ/

tính từ

  • quay tốc độ 33, 1 roành vòng một phút (đĩa hát)