Bàn phím:
Từ điển:
 
long pig /'lɔɳ'pig/

danh từ

  • thịt người
  • người bị ăn thịt (ở bộ lạc ăn thịt người)