Bàn phím:
Từ điển:
 
long-liver /'lɔɳ'livə/

danh từ

  • người sống lâu