Bàn phím:
Từ điển:
 
long-lived /'lɔɳ'livd/

tính từ

  • sống lâu