Bàn phím:
Từ điển:
 
long-limbed /'lɔɳ'limd/

tính từ

  • có tay chân dài