Bàn phím:
Từ điển:
 
long-life

danh từ

  • (nói về đồ ăn thức uống) có thể để lâu mà không hư