Bàn phím:
Từ điển:
 
long-headed /'lɔɳ'hedid/

tính từ

  • có đầu dài
  • linh lợi, nhìn xa thấy rộng