Bàn phím:
Từ điển:
 
long hair /'lɔɳheə/

danh từ, (thông tục)

  • nhà trí thức
  • người có khiếu về nghệ thuật, người thích nghệ thuật; người thích âm nhạc cổ điển