Bàn phím:
Từ điển:
 
long ears /'lɔɳiəz/

danh từ

  • sự ngu độn