Bàn phím:
Từ điển:
 
long-eared /'lɔɳ'iəd/

tính từ

  • ngu độn