Bàn phím:
Từ điển:
 
long-drawn /'lɔɳ'drɔ:n/

tính từ

  • kéo dài, dài ra