Bàn phím:
Từ điển:
 
long-clothes /'lɔɳ'klouðz/

danh từ

  • quần áo của trẻ còn ãm ngửa