Bàn phím:
Từ điển:
 
long-bill /'lɔɳbil/

danh từ

  • (động vật học) chim dẽ giun