Bàn phím:
Từ điển:
 
long-barrelled

tính từ

  • có nòng dài (súng)