Bàn phím:
Từ điển:
 
lonesomeness /'lounsəmnis/

danh từ

  • cảnh hiu quạnh
  • cảnh cô đơn