Bàn phím:
Từ điển:
 
loner /'lounə/

danh từ

  • người thui thủi một mình