Bàn phím:
Từ điển:
 
lonely /'lounli/ (lonesome) /'lounsəm/

tính từ

  • vắng vẻ, hiu quạnh
  • cô đơn, cô độc, bơ vơ
    • to feel lonely: cảm thấy cô độc
    • to feel lonely for someone: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhớ ai