Bàn phím:
Từ điển:
 
loneliness /'lounlinis/

danh từ

  • sự vắng vẻ, sự hiu quạnh
  • cảnh cô đơn, sự cô độc