Bàn phím:
Từ điển:
 
lone /loun/

tính từ

  • (thơ ca) hiu quạnh
  • bị bỏ, bơ vơ, cô độc
  • goá bụa (đàn bà)