Bàn phím:
Từ điển:
 
londony

tính từ

  • có sắc thái Luân Đôn