Bàn phím:
Từ điển:
 
londonization

danh từ

  • sự Luân Đôn hoá