Bàn phím:
Từ điển:
 
londonism

danh từ

  • từ ngữ đặc Luân Đôn