Bàn phím:
Từ điển:
 
londonish

tính từ

  • thuộc Luân Đôn; đặc biệt Luân Đôn