Bàn phím:
Từ điển:
 
londonese

danh từ

  • tiếng Luân Đôn